Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

CBD a choroba Parkinsona

2023-06-12
CBD a choroba Parkinsona
CBD a choroba Parkinsona

Czy kannabidiol (CBD) może łagodzić objawy choroby Parkinsona? Mamy coraz więcej dowodów o korzyściach stosowania CBD przy tej chorobie. Potwierdzają to badania naukowe i kliniczne. Coraz częściej zauważa się szerokie działanie CBD i pozytywny wpływ na łagodzenie głównych objawów choroby Parkinsona przy jednoczesnym braku lub minimalnych skutkach ubocznych.

Kannabidiol (CBD) to niepsychoaktywny fitokannabinoid pozyskiwany z konopi. Jako część preparatu leczniczego, CBD jest stosowany od dawna; jednak do niedawna poświęcano mu znacznie mniej uwagi jako pojedynczemu lekowi. Obecnie CBD i jego analogi cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze względu na ich potencjalne korzyści terapeutyczne, w tym właściwości neuroprotekcyjne, przeciwpadaczkowe, przeciwzapalne, przeciwlękowe i przeciwnowotworowe.

Kliniczne zastosowanie CBD jest najlepiej przebadane w leczeniu padaczki. Badania w odniesieniu do innych zaburzeń neurologicznych są znacznie mniej zaawansowane: w przypadku większości wskazań istnieją jedynie dowody przedkliniczne lub połączenie dowodów przedklinicznych i ograniczonych dowodów klinicznych. Niemniej jednak istnieje coraz więcej dowodów sugerujących potencjał terapeutyczny CBD w leczeniu kilku zaburzeń neurologicznych i neuropsychiatrycznych, które dotykają miliony ludzi na całym świecie.

Choroba Parkinsona (PD)

Nie jest znana dokładna przyczyna powstawania patologicznych zmian w mózgu, które prowadzą do wystąpienia choroby Parkinsona (PD). Ma ona postępujący przebieg i charakteryzuje się degeneracją neuronów dopaminergicznych.

Choroba Parkinsona to przewlekłe zaburzenie neurodegeneracyjne charakteryzujące się objawami ruchowymi, takimi jak: bradykinezja, hipokinezja, drżenie spoczynkowe, zaburzenia postawy i sztywność. Wśród objawów niemotorycznych wyróżnia się zaburzenia snu, deficyty poznawcze i zaburzenia psychiczne, takie jak psychoza, depresja i lęk.

Chociaż do tej pory nie znaleziono neuroprotekcyjnych metod leczenia PD, układ endokannabinoidowy (ECS) stał się obiecującym kierunkiem badań.

Konwencjonalne leczenie choroby Parkinsona i skutki uboczne

Stosowane obecnie terapie są niewystarczające. Leki poprawiają rokowanie w PD, ale dają również problematyczne skutki uboczne. Lewodopa - podstawowy i najważniejszy lek stosowany w terapii choroby Parkinsona i inne leki przeciwparkinsonowskie zostały oskarżone jako główna przyczyna na przykład psychozy. Do działań ubocznych leków z grupy agonistów receptora dopaminergicznego (bromokryptyna, pergolid, kabergolina, lizuryd) zalicza się zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych, jadłowstręt, nudności czy niedociśnienie ortostatyczne. Obecnie nie ma właściwie leczenia, które nie miałoby skutków ubocznych.

CBD a drżenie w chorobie Parkinsona

U osób z chorobą Parkinsona (PD) występuje postępujące drżenie, spowolnienie, sztywność, zaburzenia równowagi, deficyty poznawcze, objawy psychiatryczne, dysfunkcja autonomiczna, zmęczenie i bezsenność. Drżenie może zakłócać niezbędne funkcje codzienne i zawodowe. Obniża jakość życia osób dotkniętych chorobą i ich opiekunów.

Biorąc pod uwagę aktualną literaturę dotyczącą CBD: możliwe działanie neuroprotekcyjne, dobrą tolerancję, działanie przeciwlękowe i przeciwpsychotyczne oraz ogólny brak bycia dobrze tolerowanym w PD, w tym jego wpływ na drżenie, badacze postawili hipotezę, że CBD będzie dobrze tolerowane i zmniejszy drżenie, lęk i psychozę oraz ustabilizuje spadek funkcji poznawczych.

W randomizowanym, krzyżowym badaniu tolerancji i skuteczności kannabidiolu (CBD) na drżenie w chorobie Parkinsona, przeprowadzonym przez University of Colorado, Denver we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego i Środowiska w Kolorado wykazano, że CBD redukuje drżenie ciała, działa przeciwlękowo, przeciwpsychotycznie a także przeciwzapalnie.

W badaniu wzięło udział 13 osób chorych na chorobę Parkinsona w wieku od 45 do 78 lat. Dawkowanie rozpoczęto od 5 mg/kg/dzień i zwiększano o 2,5-5 mg/kg/dzień co 3-5 dni, do docelowej dawki 20 mg/kg/dzień.

CBD a upośledzenie funkcji poznawczych, stany lekowe i demencja

Upośledzenie funkcji poznawczych jest powszechną cechą i waha się od opóźnionego przypominania we wczesnych stadiach choroby do globalnego otępienia u nawet 80% w końcowym stadium.

Depresja, lęk i psychoza są również powszechne i są szczególnie uciążliwe w chorobie Parkinsona, nawet na najwcześniejszych etapach. Objawy te mają istotne konsekwencje dla jakości życia i codziennego funkcjonowania, wiążą się ze zwiększonym obciążeniem opiekunów i ryzykiem skierowania do domu opieki społecznej.

Lęk dotyka do 40% pacjentów z PD i może wyprzedzać objawy ruchowe o kilka lat. Najczęstszymi zaburzeniami lękowymi w PD są ataki paniki (często poza okresem choroby), uogólnione zaburzenia lękowe oraz fobie proste i społeczne.

Objawy psychotyczne różnią się częstotliwością występowania w zależności od przyjętej definicji. Jeśli uwzględni się łagodne formy, dotykają one do 50% pacjentów. Najczęstszym typem są halucynacje wzrokowe. Jednak halucynacje występują we wszystkich domenach sensorycznych, a urojenia różnego rodzaju są również stosunkowo częste. Wpływ psychozy jest znaczący, ponieważ wiąże się z demencją, depresją i wcześniejszą śmiertelnością. Wykazano, że CBD działa przeciwlękowe i przeciwpsychotycznie.

CBD a nie THC w terapii choroby Parkinsona

Ponieważ leczenie choroby Parkinsona jest często niezadowalające, a marihuana stała się ostatnio łatwo dostępna, osoby z PD próbują różnych metod. Pacjenci słyszeli z Internetu, grup wsparcia i innych źródeł, że marihuana jest pomocna. Większość z nich robi to na własną rękę, bez nadzoru czy nawet wiedzy neurologa.

W ankiecie przeprowadzonej wiosną 2014 roku w klinice University of Colorado Movement Disorders Center (UCMDC) około 5% z 207 pacjentów z PD (średnia wieku 69 lat) zgłosiło używanie marihuany. W tej samej klinice około 30% pacjentów z PD pytało lekarzy podczas wizyt w ciągu ostatnich 6 miesięcy o marihuanę. W innym badaniu Katerina Venderova i współpracownicy stwierdzili, że 25% pacjentów z PD zażywało marihuanę w Ogólnym Szpitalu Uniwersyteckim w Pradze.

Dlaczego THC nie jest rekomendowane przy chorobie Parkinsona?

Choroba Parkinsona dotyka głównie osoby starsze, a wraz z problemami poznawczymi, psychiatrycznymi i motorycznymi, pacjenci są podatni na upadki. Dobrze udokumentowano, że THC powoduje psychozy, spowolnienie i brak koordynacji. Badania wykazały również, że przewlekli użytkownicy THC mają strukturalne i funkcjonalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

Kannabidiol (CBD) to kannabinoid, który jest obecny w mniejszym stopniu w marihuanie medycznej i ogranicza psychoaktywne działanie delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC).

Psychoza w chorobie Parkinsona (PD)

Psychoza jest powszechna w chorobie Parkinsona (PD), dotykając prawie jedną trzecią pacjentów, szczególnie w późniejszych stadiach choroby. Patofizjologia psychozy pozostaje nieznana i wydaje się być wieloczynnikowa. Psychoza jest często określana jako indukowana lekami. Lewodopa - podstawowy i najważniejszy lek stosowany w terapii choroby Parkinsona i inne leki przeciwparkinsonowskie zostały oskarżone jako jej główna przyczyna.

Halucynacje wydają się być skorelowane z nasileniem zaburzeń poznawczych niezależnie od prekursorów dopaminy. Zarządzanie psychozą w PD pozostaje problematyczne i jest uważane za wielkie wyzwanie dla klinicystów.

Zmniejszenie dawki leku lub eliminacja jednego lub więcej leków przeciw PD jest zalecane jako terapia pierwszego rzutu, ale nie zawsze jest to możliwe do skutecznego zastosowania. W przeciwnym razie, terapia uzupełniająca większością konwencjonalnych leków przeciwpsychotycznych może powodować skutki uboczne z dalszym pogarszaniem się objawów ruchowych i dlatego należy jej unikać.

Objawy psychozy w chorobie Parkinsona (PDP) mogą być bardzo niepokojące, powodować znaczne cierpienie pacjentów i opiekunów, a obecnie nie ma dostępnej żadnej zatwierdzonej metody leczenia. Istniejące leki przeciwpsychotyczne mają jedynie skromne korzyści i znaczące skutki uboczne.

Kannabidiol (CBD) jest jedną z najbardziej obiecujących nowych metod leczenia zdrowia psychicznego. Randomizowane badania kliniczne (RCT) u osób z psychozą wskazują, że kannabidiol ma działanie przeciwpsychotyczne i jest dobrze tolerowany. Prace Bhattacharyya wykazały, że pojedyncza dawka kannabidiolu częściowo normalizuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu we wczesnej psychozie.

Niepożądane objawy, jak ból brzucha/biegunka przy dużych dawkach, wydają się być do zaakceptowania w stosunku do poprawy komfortu życia osób cierpiących na tą dolegliwość.

Leczenie farmakologiczne ma ograniczoną skuteczność i wywołuje znaczące działania niepożądane, podkreślając potrzebę szukania lepszych opcji leczenia.

Kannabidiol (CBD) jest fitokannabinoidem pozbawionym euforyzujących i poznawczych efektów tetrahydrokannabinolu (THC), a badania przedkliniczne i wstępne badania kliniczne sugerują, że związek ten ma działanie terapeutyczne w objawach niemotorycznych PD.

W przeglądzie badań klinicznych oraz badań przedklinicznych dotyczących CBD znajdują się cztery randomizowane badania kontrolowan oraz siedem przedklinicznych modeli wykorzystujących CBD, przy czym sześć badań wykazujących neuroprotekcyjne działanie CBD.

CBD było dobrze tolerowane, a we wszystkich trzech badaniach odnotowano znaczące efekty terapeutyczne w zakresie objawów pozamotorycznych (psychoza, zaburzenia snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, codzienne czynności i stygmatyzacja).

Leczenie psychozy w chorobie Parkinsona (PD)

Obecne metody leczenia psychozy działają poprzez blokowanie receptorów dopaminy w mózgu, co może pogorszyć inne objawy choroby Parkinsona, takie jak drżenie. Ciekawe w kannabidiolu jest to, że wydaje się on działać w inny sposób, nie powodując żadnych innych skutków ubocznych.

Leczenie psychozy w chorobie Parkinsona jest uważane za wielkie wyzwanie dla klinicystów i istnieje potrzeba nowej interwencji farmakologicznej. Wcześniej sugerowano przeciwpsychotyczne i neuroprotekcyjne działanie kannabidiolu (CBD).

Celem jednego z otwartych badań pilotażowych była bezpośrednia ocena skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa CBD u pacjentów z PD z objawami psychotycznymi. Do badania wybrano sześciu pacjentów ambulatoryjnych (czterech mężczyzn i dwie kobiety) z rozpoznaniem PD, u których psychoza występowała przez co najmniej 3 miesiące. Wszyscy pacjenci otrzymywali CBD w zwiększanej stopniowo dawce (rozpoczęto od doustnej dawki 150 mg/dobę) przez 4 tygodnie, oprócz ich konwencjonalnej terapii.

Objawy psychotyczne oceniane za pomocą Krótkiej Psychiatrycznej Skali Oceny i Kwestionariusza Psychozy Parkinsona wykazały znaczny spadek pod wpływem leczenia CBD. CBD nie pogorszyło funkcji motorycznych i zmniejszyło całkowitą punktację w Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona. Podczas leczenia nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych. Dane sugerują, że CBD może być skuteczny, bezpieczny i dobrze tolerowany w leczeniu psychozy w PD.

Niektóre osoby z chorobą Parkinsona mają bardzo niepokojące halucynacje i może to mieć negatywny wpływ na ich życie. CBD nie jest lekarstwem, ale istnieją oznaki, że może pomóc wielu osobom z objawami choroby Parkinsona i skutkami ubocznymi przepisywanych im leków.

W jaki sposób CBD pomaga w chorobie Parkinsona (PD)?

Główną przyczyną objawów choroby Parkinsona są stany zapalne, odpowiedzialne za uszkodzenie neuronów mózgu, wytwarzających dopaminę, co przekłada się bezpośrednio na postęp choroby. Kannabidiol (CBD) ma działanie protekcyjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające dla neuronów w mózgu, a naukowcy uważają, że może to pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom tych neuronów. 

Dodatkowo przyjmowanie CBD bezpośrednio przekłada się na spowalnienie upośledzenia pamięci, które często towarzyszy chorobie.

Inne korzyści płynące z CBD mogą obejmować leczenie bólu i pomoc w objawach takich jak problemy ze snem – kannabidiol ułatwia zasypianie i wspomaga regenerację mózgu w trakcie snu. 

CBD posiadając właściwości rozluźniające mięśnie pomaga cierpiącym na chorobę Parkinsona cieszyć się łatwiejszym ruchem. Odkryto również, że CBD ogranicza rozwój demencji, która jest wynikiem uszkodzenia komórek w mózgu.

Coraz cześciej zauważa się szerokie działanie CBD i pozytywny wpływ na łagodzenie głównych objawów choroby Parkinsona przy jednocześnie żadnych lub minimalnych skutkach ubocznych.

Podsumowanie

CBD działa jako środek przeciwzapalny, przeciwdrgawkowy, przeciwutleniający, przeciwwymiotny, przeciwlękowy i przeciwpsychotyczny, a zatem ma potencjalnie korzystne zastosowania medyczne w terapiach PD. Co więcej, badania na zwierzętach sugerują, że CBD ma działanie neuroprotekcyjne, być może ze względu na obserwowane działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Dodatkowo CBD zmniejsza niepokój i powoduje uspokojenie u zdrowych osób, zmniejsza objawy psychotyczne w schizofrenii i PD oraz poprawia objawy motoryczne i niemotoryczne oraz łagodzi dyskinezę wywołaną lewodopą w PD.

Stosunek THC do CBD odgrywa rolę w wynikach terapeutycznych preparatu: odmiany konopi o wyższych stężeniach CBD nie powodowały upośledzenia pamięci krótkotrwałej w porównaniu ze szczepami o wyższych stężeniach THC i niższych stężeniach CBD.

Wielu klinicystów, którzy podejrzewają, że marihuana może mieć pozytywny wpływ na konkretną grupę pacjentów, nie posiada wystarczającej wiedzy o stosowanym profilu kannabinoidowym. Bez znajomości składu niemożliwe jest wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków, ze względu na ogromną różnorodność substancji aktywnych w stosowanych szczepach.

Raport WHO o CBD

Z raportu WHO wynika, że  stosowanie CBD tłumi upośledzenia szlaku dopaminergicznego, ma też działanie neuroprotekcyjne zdrowych komórek. Dodatkowo zauważono bezpośredni wpływ na poprawę oceny psychiatrycznej badanych, w tym wyciszenie w nerwicy natręctw. 

Dawkowanie CBD

W badaniu na grupie 119 pacjentów kolejno ocenianych w specjalistycznej poradni zaburzeń ruchowych, wybrano 21 pacjentów z PD bez demencji lub współistniejących schorzeń psychiatrycznych. Uczestnicy zostali przydzieleni do trzech grup po siedem osób, którym podawano placebo, kannabidiol (CBD) w dawce 75 mg/dobę lub CBD w dawce 300 mg/dobę. Tydzień przed badaniem i w ostatnim tygodniu leczenia uczestnicy byli oceniani pod kątem oceny objawów motorycznych i ogólnych (UPDRS); samopoczucia i jakości życia oraz możliwego działania neuroprotekcyjnego. Wyniki wykazały korzystny wpływ CBD na poprawę jakości życia u pacjentów z chorobą Parkinsona bez współistniejących chorób psychicznych.

We wspomnianym badaniu pilotażowym (sześciu pacjentów ambulatoryjnych) pacjenci otrzymywali CBD 150 mg/dobę przez 4 tygodnie jako uzupełnienie ich zwykłej terapii.

Niektórzy odczuwają korzyści płynące z CBD już w mikrodawkach, a jako, że ludzki organizm nie wykształca tolerancji na kannabidiol, nie ma konieczności ich zwiększania. Więcej o dawkowaniu CBD

Czy CBD jest bezpieczne?

Mimo rosnącej liczby dowodów potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność produktów konopnych, wielu pracowników służby zdrowia jest wciąż podzielonych - głównie przez brak regulacji ich stosowania. Fakt ten dziwi zwłaszcza w sytuacji, kiedy zatwierdzone są procedury terapii lekami stworzonymi wyłącznie z konopii, jak Epidiolex, Sativex czy Nabiximol.

Restrykcyjna amerykańska państwowa agencja FDA (Food and Drug Administration) zatwierdziła preparaty zawierające CBD w leczeniu dzieci już od 2. roku życia. Terapię chorób przewlekłych, zwłaszcza, w przypadku osób przyjmujących konwencjonalne farmaceutyki, powinien prowadzić lekarz znający się na medycynie konopnej. CBD metabolizowane jest w wątrobie, podobnie, jak niektóre leki. Specjalista pomoże dobrać optymalny, maksymalnie wydajny i bezpieczny sposób dawkowania.

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (International Association for the Study of Pain) powstałe w roku 1973 stworzyło globalną grupę zadaniową ds. stosowania kannabinoidów, konopi indyjskich i leków na bazie konopi indyjskich w leczeniu bólu. Ocenia ona skuteczność i efekty przeciwbólowe w przedklinicznych badaniach laboratoryjnych.

Czy CBD jest legalne

Wraz z rosnącą popularnością olejków konopnych wiele osób zastanawia się nad kwestią legalności CBD. Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Unii Europejskiej produkty CBD są całkowicie legalne. Warunkiem jest, aby zawierały mniej niż 0,2% THC (Δ9-tetrahydrokannabinol) i pochodziły z dopuszczonej do uprawy odmiany znajdującej się we wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, publikowanych przez Komisję Europejską.

Większość produktów CBD można kupić online. Zaleca się kupowanie bezpośrednio z oficjalnej strony marki produkującej produkty z CBD po zapoznaniu się z aktualnymi badaniami produktu: całkowita ilość kannabinoidów i ich spektrum, brak zanieczyszczeń i metali ciężkich.

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2023

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 66 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-10-05
Jak zawsze sprawnie i miło. Paczki pięknie zapakowane. Olejki bardzo dobrej jakości i zawsze świeże. Polecam
2023-03-31
Szybkie, proste zamówienie, paczka była już następnego dnia, produkt zapakowany w ładne i wytrzymałe opakowanie. Polecam!
pixel